Snažíme sa zdokonaľovať náš prístup ku klientovi, ponúknuť vždy len to najvhodnejšie riešenia a inovovať proces objednávania do servisu. Predstavte si, že sa už nebudete musieť komplikovane objednávať do autoservisu. Jednoducho si  tu vyberiete potrebný termín a po prehľadnom zobrazení si vyberiete službu.